L’orquestra

Diferents materials per poder treballar l’orquestra.

Guia per a l’orquestra de Briten, targetes per fer un joc de taula, un esquema de la disposició dels instruments, una explicació amb una invitació a escoltar la Marxa Radetzky…

La Cobla

Materials per treballar la cobla a classe de primària

Una fitxa explicativa,  dos amb activitats, una fitxa amb una fotografia…