Cançons d’oficis

Molt pròpies per treballar a educació infantil i cicle inicial.
Aquí trobareu:
BOMBERS
Bon dia nostre pare
bon_doctor_Fuster_Ribot
CANCO_DE_L_ASTRONAUTA
CAPITA EL
cuiner
ESCURAXEMENEIES
filadora
JO_VOLDRIA_SER_UN_GRAN_MUSIC
PALLASSOS
papa de la pepa
pobre_music
sabater2
SABATER