Tres i tres i tres fan nou

Sant Jordi – Dàmaris Gelabert